ՄԵԿ ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ ՆԱՄԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ
Ուղարկված նամակների քանակը ըստ օրերի
ԱՄԵՆԱՊԱՀԱՆՋՎԱԾ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀԱՐԹԱԿԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՄԵԿ ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ ՆԱՄԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՆԱՄԱԿԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐԻ