Վիճակագրություն

Այս բաժնում ներկայացված են կայքի վերաբերյալ վիճակագրության գրաֆիկական պատկերներ:

Ըստ ներկայացված դիմումների, հարցումների և բողոքների քանակի

Այս գրաֆիկի օգնությամբ կարելի է տեսնել կայքի միջոցով յուրաքանչյուր պետական մարմնին ներկայացված դիմումների, հարցումների և բողոքների քանակը: Հորիզոնական առանցքով ներկայացված են պետական մարմինները, իսկ ուղղահայացով` ներկայացված դիմումների, հարցումների և բողոքների քանակը:

Ըստ յուրաքանչյուր ամիս ներկայացրած դիմումների, հարցումների և բողոքների քանակի

Այս գրաֆիկի միջոցով կարելի է տեսնել յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում ներկայացված դիմումների,հարցումների և բողոքների քանակը: Հորիզոնական առանցքը ցույց է տալիս ամիսները, իսկ ուղղահայացը` ներկայացված դիմումների, հարցումների և բողոքների քանակը:

Ըստ պետական մարմնի կողմից տրված պատասխանի վերաբերյալ օգտատերերի կարծիքների

Այս գրաֆիկի միջոցով կարելի է տեսնել յուրաքանչյուր պետական մարմնի կողմից տրված պատասխանների վերաբերյալ օգտատերերի կարծիքների հիման վրա ձևավորված վիճակագրություն: Հորիզոնական առանցքը ցույց է տալիս ամիսները, իսկ ուղղահայացը` քվեարկության արդյունքը:

Ըստ պատասխանի ստացման ժամկետի վերաբերյալ օգտատերերի կարծիքների

Այս գրաֆիկի միջոցով կարելի է տեսնել թե յուրաքանչյուր պետական մարմին ինչ ժամկետում է պատասխանել օգտատերերի կողմից ուղարկված հարցումներին, դիմումներին կամ բողոքներին: Հորիզոնական առանցքը ցույց է տալիս ամիսները, իսկ ուղղահայացը` քվեարկության արդյունքները: