Ընտրել նամակի ձևը
Դիմում եմ որպես
Լրացնել ծրարը և պատրաստել նամակը
էլեկտրոնային նույնականացում անցնելու դեպքում, Ձեր տվյալները ինքնաշխատ կլրացվեն
Նամակի բովանդակությունը
e-request
30.11.2021թ․ Նախընտրած ծանուցման ձևը՝

Դիմող՝

քաղաքացի

Քաղաքացիությունը՝

Հասցե՝

Դիմող՝

Նամակին կից ներկայացվող փաստաթղթերը

Ֆայլերը պետք է լինեն հետևյալ ֆորմատներից որևէ մեկով` jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf, zip, rar: Կցված ֆայլերից յուրաքանչյուրի չափը չպետք է գերազանցի 20 Մբ-ը